def1.jpg

Opłaty

Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest podpisanie umowy przyjęcia dziecka do żłobka oraz wniesienie  opłaty 500 zł

1. ABONAMENT                    1800zł   

Cena zawiera:

  • Pobyt dziecka w godzinach 6:30-18:00.
  • Codzienne zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę
  • Liczne atrakcje i radosne spędzanie czasu.
  • Teatrzyki i koncerty muzyczne.
  • Imprezy okolicznościowe, typu Bożonarodzeniowe spotkanie z Mikołajem, Dzień Dziecka i wiele innych.

Stawka żywieniowa 15 zł pobierana z miesięcznym wyprzedzeniem.

W przypadku  nieobecności dziecka w żłobku odliczana jest stawka żywieniowa.

2. ABONAMENT                1400 zł  

  • Pobyt dziecka do 5 godzin
  • Codzienne zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
  • Liczne atrakcje i radosne spędzanie czasu.
  • Teatrzyki i koncerty muzyczne.
  • Imprezy okolicznościowe, typu Bożonarodzeniowe spotkanie z Mikołajem, Dzień Dziecka i wiele innych.

Stawka żywieniowa 10 zł pobierana z miesięcznym wyprzedzeniem

W przypadku  nieobecności dziecka w żłobku odliczana jest stawka żywieniowa.

Stała zniżka dla rodzeństwa!

Wpłatę czesnego proszę dokonywać na:
nr konta: 73 8002 0004 0042 5180 2040 0002
z dopiskiem:
czesne za miesiąc:
imię i nazwisko dziecka + grupa