/new/

Oferta w ramach czesnego

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
Nasze ciocie  prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:

-w nauce kształtowania czynności samoobsługowych,

-w umiejętności wyrażania uczuć,

-w rozwiązywaniu konfliktów,

-we wspieraniu budowania procesu  poczucia własnej wartości,

-w rozwoju motoryki małej i dużej

-we wspieraniu procesu nauki mowy oraz kształtowania odpowiedniego słownictwa,

-w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,

-w codziennym poznawaniu świata i nauki nowych rzeczy


Edukacja zdrowotna:

Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

– w porannej gimnastyce,

– zajęciach ogólnorozwojowych,

– zabawach na świeżym powietrzu,

– w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno-zdrowotne


Również w naszej ofercie:

– język angielski,

– zajęcia plastyczne

– rozwój aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne

– zajęcia z muzykoterapii,

– sensoplastyka

– zajęci kulinarne

– zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

– zabawy z chusta Klanza,

– zajęcia tematyczne

– bajkoterapia

– spacerki w okolicach przedszkola w celu poznania otaczającej przyrody


Naszym dzieciom zapewniamy:

– opłatę wszystkich imprez odbywających się na terenie przedszkola