/new/

Oferta w ramach czesnego

 zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową  – codziennie

 język angielski – 4 razy w tygodniu

 język włoski – 1 raz w tygodniu

 rytmika – 2 raz w tygodniu

 tańce – 1 raz w tygodniu

Fitlight trainer – 1 raz w tygodniu

 bajkoterapia –  2 razy w tygodniu

 sensoplatyka – 1 raz w miesiącu

 warsztaty kulinarne – 1 raz w miesiącu

 zajęcia z Ratownictwa Medycznego dla dzieci – 1 raz w miesiącu

 zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu

 zajęcia techniczne – 1 raz w tygodniu

 zajęcia matematyczne według E. Gruszczyk-Kolczynskiej – 1 raz w tygodniu

 wizyty ciekawych osobowości – cyklicznie

 spotkania ze sztuka : przedstawienia teatralne, muzyczne – 1 raz w miesiącu

wycieczki poza teren przedszkola- cyklicznie

Zajęcia ze specjalistami:

 Zajęcia z logopedą

 Zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej

 Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z terapeutą ręki

Zajęcia uzupełniające:

 Senso-Joga 

 Kodowanie

 Lego-robotyka

 J.angielski

 Kreatywny kącik małego plastyka