onas.jpg

Opłaty


Czesne na rok 2020/2021

 850 PLN

W ramach czesnego zapewniamy dzieciom opiekę, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06.30 do 18:00. Opłata zawiera stawkę żywieniową

 

500 PLN

Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest podpisanie umowy przyjęcia dziecka do przedszkola oraz wniesienie  opłaty.

 

 

W przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa.

Stała zniżka dla rodzeństwa!

 

Wpłatę czesnego proszę dokonywać na:
nr konta: 03 8002 0004 0042 5180 2040 0001
z dopiskiem:
czesne za miesiąc:
imię i nazwisko dziecka + grupa