/new/

Opłaty

500 zł WPISOWE JEDNORAZOWE

1000 zł – CZESNE PEŁEN ETAT

Przedszkole zapewnia:

·         Opiekę od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 18.00

·         Wyżywienie 4  zdrowe, zbilansowane posiłki 

·         Codzienne zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN

·         Zajęcia z języka angielskiego

·         Zajęcia z języka włoskiego

·         Zajęcia z rytmiki

·         Taniec

·         Fitlighr

·         Gimnastykę ogólnorozwojową

·         bajkoterapia

·         sensoplastyka

·         zajęcia matematyczne

 

 

Stawka żywieniowa 15 zł pobierana z miesięcznym wyprzedzeniem.

W przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa.

700zł – PÓŁ ETATU

Przedszkole zapewnia:

·         Opiekę od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 13.00

·         Wyżywienie 3 posiłki

·         Codzienne zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN

·         Zajęcia z języka angielskiego

·         Zajęcia z języka włoskiego

·         Zajęcia z rytmiki

·         Taniec

·         Fitlighr

·         Gimnastykę ogólnorozwojową

·         bajkoterapia

·         sensoplastyka

·         zajęcia ma tematyczne

 

 

Stawka żywieniowa 10 zł pobierana z miesięcznym wyprzedzeniem.

W przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa.

 

Stała zniżka dla rodzeństwa!

Wpłatę czesnego proszę dokonywać na:
nr konta: 03 8002 0004 0042 5180 2040 0001
z dopiskiem:
czesne za miesiąc:
imię i nazwisko dziecka + grupa