/new/

Nasz dzień

PLAN DNIA

6:30 – 8.30  rankiem dzieci zbierają się i stopniowo rozchodzą się do swoich grup

 

8:30– 9.00 – trwają czynności higieniczno-porządkowe i przygotowanie do śniadania

 

9.00 – 9:30 – ma miejsce śniadanie

 

9:30 – 9:40 – dzieci wykonują czynności higieniczne po śniadaniu

 

9:40 – 11:45 – zajęcia dydaktyczne/zabawy w ogrodzie/ zabawy swobodne

 

11:45 – 12:00 – czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu

 

12:00 – 12:30 – pora na obiad z dwóch dań z kompotem

 

12:30 – 14:45– zasłużony odpoczynek/ zabawy w ogrodzie/ zajęcia dydaktyczne

*młodsze grupy odpoczywają na leżakach w swoich salach,

*starsze grupy mają czas na wspólne czytanie książek i relaks przy muzyce

 

14:45– 15:00 – trwa przygotowanie do podwieczorku

 

15.00 – 15.20 – przedszkolaki  zjadają podwieczorek

 

15.20 – 18.00 –  zajęcia popołudniowe/ zajęcia przy stoliczkach/ zabawy zainspirowane przez nauczyciela/ wspólne zabawy

 

18:00 –   zamykamy przedszkole, do zobaczenia, do jutra