kontakt.jpg

Nasz dzień

PLAN DNIA

6:30 – 8.30  rankiem dzieci zbierają się i stopniowo rozchodzą się do swoich grup

8:30– 9.00 – trwają czynności higieniczno-porządkowe i przygotowanie do śniadania

8.40 – 9:20 – ma miejsce śniadanie

9:20 – 9:30 – dzieci wykonują czynności higieniczne po śniadaniu

9:30 – 11:30 – zajęcia dydaktyczne/zabawy w ogrodzie/ zabawy swobodne

11:30 – 11:40 – czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu

11:40 – 13:00 – pora na obiad z dwóch dań z kompotem

13:00 – 14:30– zasłużony odpoczynek/ zabawy w ogrodzie/ zajęcia dydaktyczne

*młodsze grupy odpoczywają na leżakach w swoich salach,

*starsze grupy mają czas na wspólne czytanie książek i relaks przy muzyce

14:30– 14.45 – trwa przygotowanie do podwieczorku

14.45 – 15.30 – przedszkolaki  zjadają podwieczorek

15.30 – 18.00 –  zajęcia popołudniowe/ zajęcia przy stoliczkach/ zabawy zainspirowane przez nauczyciela/ wspólne zabawy

18:00 –   zamykamy przedszkole, do zobaczenia, do jutra