def2.jpg

Cele

Wszechstronny rozwój dzieci: Promowanie intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju poprzez różnorodne formy aktywności.

Kreatywność i innowacyjność: Zachęcanie dzieci do twórczego myślenia i działania poprzez projekty i zadania wymagające innowacyjnych rozwiązań.

Samodzielność i odpowiedzialność: Wspieranie samodzielności i odpowiedzialności poprzez angażowanie dzieci w podejmowanie decyzji i realizację projektów.

Współpraca i komunikacja: Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji poprzez grupowe działania i wspólne projekty.

Metody i Formy Pracy

Projekty edukacyjne: Realizacja długoterminowych projektów, które wymagają planowania, współpracy i kreatywnego myślenia.

Eksploracje i wycieczki: Organizowanie regularnych wycieczek i eksploracji lokalnych środowisk przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Zajęcia tematyczne: Prowadzenie zajęć tematycznych związanych z przygodą, takich jak survival, przygody w lesie, eksperymenty naukowe, budowanie schronień.

Gry terenowe: Organizowanie gier terenowych i zabaw integracyjnych, które rozwijają umiejętności strategicznego myślenia i współpracy. Interaktywne warsztaty: Prowadzenie warsztatów, gdzie dzieci mogą uczyć się przez doświadczenie i praktyczne działanie.

Wartości

Aktywność: Promowanie aktywnego stylu życia poprzez ruch, sport i eksplorację.

Ciekawość: Zachęcanie do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i odkrywania nowych rzeczy.

Odwaga: Wspieranie odwagi w podejmowaniu wyzwań i próbowaniu nowych rzeczy.

Szacunek do przyrody: Kształtowanie postaw proekologicznych i szacunku do środowiska naturalnego.

Program Dydaktyczny

Podstawa programowa: Realizacja podstawy programowej MEN wzbogaconej o elementy edukacji przygodowej. Język obcy: Nauka języka angielskiego poprzez interaktywne gry i zabawy tematyczne.

Edukacja przyrodnicza: Zajęcia z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska.

Kreatywność i sztuka: Warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne, które rozwijają wyobraźnię i zdolności artystyczne.

Edukacja ruchowa: Zajęcia sportowe, gimnastyka, taniec, które rozwijają motorykę i koordynację ruchową.

 Infrastruktura

Nowoczesny budynek z przestronnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w narzędzia do eksploracji i zabawy. Duży, bezpieczny, ogród, plac zabaw oraz dostęp do terenów przyrodniczych umożliwiających realizację programów przygodowych.

Nowy, naturalny plac zabaw to przestrzeń zaprojektowana z myślą o zabawie i rozwoju dzieci, który korzysta głównie z naturalnych materiałów i elementów.

Plac zabaw ten charakteryzuje się użyciem drewna, kamieni, roślin oraz innych naturalnych zasobów zamiast tradycyjnych plastikowych lub metalowych struktur. Promuje zdrowy, aktywny tryb życia i umożliwia dzieciom odkrywanie i naukę poprzez zabawę w bezpiecznym, naturalnym środowisku.