/new/

Opłaty


Czesne na rok 2020/2021 400 zł 

 

Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest podpisanie umowy przyjęcia dziecka do przedszkola oraz wniesienie  opłaty 300 zł.

 

Plus dzienna stawka żywieniowa: 14zł

W przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa.

 

 

Wpłatę czesnego proszę dokonywać na:
nr konta: 03 8002 0004 0042 5180 2040 0001
z dopiskiem:
czesne za miesiąc:
imię i nazwisko dziecka + grupa