/new/

Oferta w ramach czesnego

Do żłobka zapraszamy dzieci od 8-go miesiąca

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:

  1. wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
  2. w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
  3. w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
  4. w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
  5. we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

EDUKACJA ZOWDROTNA
Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

  1. w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
  2. w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
  3. w porannej gimnastyce,
  4. w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne 

ZAJĘCIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

KULINARNE ZABAWY

ZAJĘCIA Z RYTMIKI

ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA

ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE

ZAJĘCIA TEMATYCZNE

BAJKOTERAPIA