def1.jpg

Oferta w ramach czesnego

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:

  1. wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
  2. w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
  3. w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
  4. w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
  5. we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

EDUKACJA ZDROWOTNA
Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

  1. w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
  2. w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
  3. w porannej gimnastyce,
  4. w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne 

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

KULINARNE ZABAWY

 

ZAJĘCIA Z RYTMIKI
Rytmika to nie tylko nauka i śpiewanie piosenek. To poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, również samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. To także odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia poprzez taniec, ruch.

ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII
Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.Zajęcia z muzykoterapii są prowadzone przez opiekunki każdego dnia.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu.

ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA

Opiekunki stosujący pedagogikę zabawy, wzbogacają formy pracy w grupie przy pomocy chusty Klanza, co daje możliwość aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE
Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE
Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Pojawia się fabuła, odtwarzane są coraz bardziej złożone sytuacje.

BAJKOTERAPIA , to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Zajęcia te odbywają się kilka razy w ciągu tygodnia w każdej grupie.