/new/

Oferta w ramach czesnego

 •  język angielski   (codziennie),
 • zajęcia dydaktyczne   (codziennie)
 • gimnastyka poranna   (codziennie)
 • rytmika  (2 razy w tygodniu)
 • glottodydaktyka   (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia matematyczne „Dziecięca Matematyka”   (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia plastyczno-techniczne (1 raz w tygodniu)
 • ćwiczenie prawidłowej artykulacji mowy (1 raz w tygodniu)
 •  gimnastyka ogólnorozwojowa   (1 raz w tygodniu)
 • eksperymenty (1 raz w miesiącu)
 • zajęcia z logopedą (1 raz w tygodniu),
 • spotkania z psychologiem ( 1 raz w tygodniu)
 • zajęcia z Ratownictwa Medycznego dla dzieci  ( 1 raz w miesiącu)
 • warsztaty kulinarne ( 1 raz w miesiącu)
 • sensoplastyka  (2 razy w miesiącu)
 • spotkania ze sztuką: przedstawienia teatralne,koncerty muzyczne ( 2 razy w miesiącu)

     Zajęcia uzupełniające:

 • joga
 • taniec
 • kreatywny kącik małego plastyka
 • piłka nożna

     Naszym Dzieciom zapewniamy, również:

 • upominki okolicznościowe dla każdego Dziecka (mikołajki, dzień dziecka )
 • opłatę wszystkich imprez odbywających się na terenie przedszkola (teatrzyki, koncerty i inne imprezy)